Disclaimer
This agreement and all other related documents have been originally drawn up in the English language. You are viewing a translation of the dominant English version of this agreement, that is provided to you with the utmost care. In order to prevent legal conflict due to translation errors, the English version of this agreement is always considered the source of truth.

———-

Umowa i wszystkie inne powiązane z nią dokumenty zostały pierwotnie sporządzone w języku angielskim. Niniejsza umowa jest wyłącznie tłumaczeniem wersji angielskiej, która została dostarczona z najwyższą starannością. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, angielska wersja językowa będzie rozstrzygająca.

Wprowadzenie
Mindmarker, LLC. („Mindmarker”, „nas”, „nasz” lub „my”) szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do jej ochrony poprzez naszą spójność działań z niniejszą polityką („Polityka prywatności”).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje dane osobowe, które Mindmarker gromadzi na Twój temat, a także sposób, w jaki wykorzystujemy i udostępniamy te informacje. Niniejsza polityka dotyczy danych osobowych, które zbieramy, gdy rejestrujesz się w Mindmarker; uzyskujesz dostęp do naszej witryny, produktów lub usług lub korzystasz z nich (dalej nazywane łącznie jako „Usługi”); lub gdy jako użytkownik kontaktujesz się z nami w inny sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych i innych wiadomości elektronicznych. Nie ma zastosowania do informacji zebranych przez (i) nas offline lub w jakikolwiek inny sposób, lub (ii) jakąkolwiek stronę trzecią, w tym za pośrednictwem dowolnej aplikacji lub treści (w tym reklam), które mogą zawierać linki lub być dostępne z naszych Usług.

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do danych osobowych, które mogą być powiązane z konkretną osobą i wykorzystane do jej identyfikacji. Dane osobowe nie obejmują informacji, które zostały zanonimizowane, aby nie zidentyfikować konkretnego użytkownika, które mogą być wykorzystane do jakichkolwiek celów prawnych.

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje następujące tematy:

Aktualizacje polityki prywatności
Źródła informacji o Tobie
Nasze wykorzystanie informacji
Udostępnianie informacji
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)
Zatrzymywanie danych
Transfer danych
Twoje prawa do ochrony danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
Linki do innych stron internetowych; Aplikacje stron trzecich
Usługodawcy
Prywatność dzieci
Bezpieczeństwo
Skontaktuj się z nami

Aktualizacje polityki prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować, ulepszać, korygować lub w inny sposób zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, powiadomimy Cię, publikując zaktualizowane zasady i zmieniając powyższą datę wejścia w życie. Dalsze korzystanie z Usług oznacza akceptację obowiązującej wówczas Polityki prywatności.

Źródła informacji o Tobie
Informacje o Tobie pozyskujemy z różnych źródeł, w tym z Twojego profilu, Twoich interakcji z Mindmarker i stron trzecich. Informacje takie mogą obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu, a także inne dane osobowe.

Informacje, które nam przekazujesz: Jeśli korzystasz z niektórych Usług, możesz być zobowiązany do dostarczenia nam pewnych informacji.Informacje, które podajesz, wypełniając formularze na naszej stronie internetowej lub aplikacji. Obejmuje to informacje podane podczas rejestracji w celu korzystania z naszych Usług, subskrypcji naszych Usług, zamieszczania materiałów lub zamawiania dalszych usług.

Możemy również poprosić Cię o informacje, gdy zgłosisz problem z naszymi Usługami.

Zapisy i kopie korespondencji (w tym adresy e-mail), jeśli się z nami skontaktujesz.

Twoje odpowiedzi na ankiety, o których wypełnienie możemy poprosić w celach badawczych.

Szczegóły transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem naszych Usług i realizacji zamówień.

Twoje zapytania wyszukiwania na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych Usług.

Informacje, które zbieramy podczas korzystania z Usług i innych interakcji użytkownika z Mindmarker: Możemy gromadzić informacje o użytkowaniu dotyczące korzystania z Usług, w tym czas dostępu, lokalizację, typy i język przeglądarki oraz adresy protokołu internetowego. Podczas uzyskiwania dostępu do naszych Usług możemy gromadzić informacje dotyczące konkretnego urządzenia, w tym model sprzętu, system operacyjny i wersję, unikalne identyfikatory urządzenia, informacje o sieci komórkowej oraz informacje o interakcji urządzenia z naszymi Usługami.

Informacje, które zbieramy automatycznie są danymi statystycznymi i mogą, ale nie muszą, zawierać danych osobowych, przy czym możemy je zachować lub powiązać z danymi osobowymi, które zbieramy w inny sposób lub otrzymujemy od stron trzecich. Pomaga nam to ulepszać i dostarczać lepsze i bardziej spersonalizowane usługi, w tym poprzez umożliwienie nam:

Szacowania liczby naszych odbiorców i wzorców użytkowania.
Przechowywania informacji o Twoich preferencjach, co umożliwia nam dostosowanie naszych Usług do Twoich indywidualnych zainteresowań.
Przyśpieszenie wyszukiwania.
Rozpoznanie Ciebie gdy wracasz do naszych Usług.

Technologie, których używamy do omawianego automatycznego gromadzenia danych, mogą obejmować:

Pliki cookies – „Ciasteczka” (lub pliki cookies przeglądarki). Plik cookies to mały plik umieszczony na dysku twardym komputera. Możesz odmówić przyjęcia plików cookies przeglądarki, aktywując odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Jeśli jednak wybierzesz takie ustawienie, możesz nie mieć dostępu do niektórych części naszych Usług. O ile nie dostosujesz ustawień przeglądarki, aby odrzucała pliki cookies to nasz system będzie wydawał pliki cookies, w momencie gdy przekierujesz swoją przeglądarkę do naszych Usług.

Informacje dostarczane przez inne źródła. Inne źródła, na przykład Twój pracodawca lub agencja szkoleniowa, mogą dostarczyć nam informacji o Tobie. Zwykle dzieje się tak, gdy jakakolwiek organizacja korzysta z naszych usług dla swoich pracowników lub klientów.

Nasze wykorzystanie informacji
Używamy informacji o Tobie w celu dostarczania, utrzymywania, personalizowania i ulepszania naszych Usług, głównie naszej usługi oprogramowania do e-learningu, oraz dostarczania informacji i obsługi Twoich żądań, w tym pokwitowań, powiadomień technicznych, alertów bezpieczeństwa oraz komunikatów wsparcia i administracji.

Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje, aby przesyłać Ci wiadomości i informacje o naszych Usługach oraz komunikować się z Tobą na temat produktów, usług, konkursów, promocji, zachęt i nagród oferowanych przez nas i wybranych partnerów. Możesz zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail lub innych wiadomości od Mindmarker, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach e-mail. Jeśli zrezygnujesz, możemy nadal wysyłać Ci wiadomości o charakterze niepromocyjnym, takie jak wiadomości dotyczące Twojego konta lub naszych bieżących relacji biznesowych.

Możemy również wykorzystywać informacje o Tobie (i) do śledzenia i analizowania trendów i wykorzystania tych treści w związku z naszymi Usługami; (ii) w celu przetwarzania i dostarczania zgłoszeń i nagród konkursowych i promocyjnych; (iii) w celu ochrony naszych praw lub własności; (iv) w celu porównania informacji pod kątem dokładności; (v) w celu zweryfikowania Twojej tożsamości; (vi) w celu badania i zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom; oraz (vii) w jakimkolwiek innym celu ujawnionym użytkownikowi w związku z naszymi Usługami.

Ponadto wykorzystujemy informacje, które zbieramy o Tobie lub które nam przekazujesz, w tym wszelkie dane osobowe:

W celu dostarczenia od nas informacji, produktów lub usług, o które prosisz.Aby zrealizować dowolny inny cel, dla którego go udostępniasz nam dane.
Aby otrzymywać powiadomienia o koncie / subskrypcji, w tym powiadomienia o wygaśnięciu i odnowieniu.
Aby wypełniać nasze obowiązki i egzekwować nasze prawa wynikające z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami, w tym dotyczących fakturowania i windykacji.
Aby powiadomić Cię o zmianach w naszych Usługach lub jakichkolwiek produktach lub usługach, które oferujemy lub za pośrednictwem naszych Usług.
W dowolny inny sposób możemy opisać informacje, kiedy nam ich dostarczasz.
W dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Możemy wykorzystać zebrane od Ciebie informacje, aby umożliwić nam wyświetlanie reklam docelowym odbiorcom naszych reklamodawców.

Możemy wykorzystywać zewnętrznych dostawców usług do przetwarzania i przechowywania danych osobowych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Udostępnianie informacji
Możemy udostępniać dane osobowe w następujący sposób:

Do naszych spółek zależnych i stowarzyszonych.
Kontrahentom, usługodawcom i innym stronom trzecim współpracującym z nami do wspierania naszej działalności, którzy są zobowiązani umowami do zachowania poufności danych osobowych i wykorzystywania danych wyłącznie do celów, dla których je ujawniamy.
Aby postępować zgodnie z każdym nakazem sądowym, prawem lub procesem prawnym, w tym odpowiedzieć na wszelkie żądanie rządu lub organu regulacyjnego.
W celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków świadczenia usług, dostępnych na stronie https://www.mindmarker.com/terms-of-service/ oraz innych umów, w tym w zakresie fakturowania i pobierania opłat.
Jeśli uznamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe dla ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Mindmarker, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
Kupującemu lub innemu następcy w przypadku połączenia, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów Mindmarker, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w których dane osobowe posiadane przez Mindmarker na temat naszych użytkowników znajdują się wśród przekazywanych zasobów.
Aby zrealizować cel, dla którego udostępniasz dane.Z podmiotami zewnętrznymi, które prowadzą kampanie reklamowe, konkursy, oferty specjalne lub inne wydarzenia lub działania związane z naszymi Usługami.
Do dowolnego zgodnego z prawem celu.
Za Twoją zgodą lub kierunkiem.

Możemy również udostępniać osobom trzecim dane osobowe (zbiorcze lub inne) bez podania przyczyny.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci jasne, rzucające się w oczy i łatwo dostępne mechanizmy dokonywania wyboru [dalszej akceptacji dla przetwarzania bądź rezygnacji z niej]. Dlatego oprócz wszelkich innych mechanizmów, które możemy podać w konkretnych przypadkach, również osoby fizyczne mogą zrezygnować z ujawniania stronie trzeciej wszelkich danych osobowych lub wykorzystywania danych osobowych w celu, który jest zasadniczo różny od celu (celów), dla którego zostały pierwotnie zebrane, następnie autoryzowane przez osobę fizyczną. W celu dokonania zmiany prosimy o kontakt pod adresem: dataprivacy@mindmarker.com.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i szczególnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

Musimy zawrzeć z Tobą umowę
Zezwoliłeś nam na to
Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne przed Twoje prawa
Aby zachować zgodność z prawem

Zatrzymywanie danych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zatrzymania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Będziemy również przechowywać dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane o użytkowaniu są na ogół przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Międzynarodowy transfer danych
Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli użytkownik znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, a UE decyduje się na przekazanie nam informacji, należy pamiętać, że przekazujemy dane, w tym Dane osobowe, do Stanów Zjednoczonych i UE i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie
takich informacji stanowią zgodę na transfer.

Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, by Twoje dane były traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, żadne przeniesienie danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zaistnieje konieczność odpowiednich kontroli, w tym bezpieczeństwa Twoich danych lub innych informacji osobowych.

UE-USA i szwajcarsko-amerykańska Ochrona Prywatności

Mindmarker, LLC jest zgodny z UE-USA. Ochrona Prywatności i Swiss-USA. Ramy Ochrony Prywatności, w stosownych przypadkach) określone przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i / lub Szwajcarii, w zależności od przypadku, do Stanów Zjednoczonych. Mindmarker, LLC jest certyfikowany przez Departament Handlu, jako przestrzegający zasad Ochrony Prywatności. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między warunkami niniejszej Polityki prywatności, a Zasadami Ochrony Prywatności obowiązują Zasady Ochrony Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Ochrony Prywatności (Privacy Shield) i przejrzeć naszą certyfikację, odwiedź https://www.privacyshield.gov/

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z ramami Ochrony Prywatności, Mindmarker podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W niektórych sytuacjach Mindmarker może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.
Zgodnie z zasadami Ochrony Prywatności Mindmarker zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących naszego gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych. Osoby z UE i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszej polityki Ochrony Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z Mindmarker pod adresem: dataprivacy@mindmarker.com.

Mindmarker odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach programu Privacy Shield, a następnie przekazuje je stronie trzeciej działającej jako agent w jego imieniu. Mindmarker przestrzega zasad Ochrony Prywatności w odniesieniu do wszystkich dalszych transferów danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym przepisów dotyczących dalszej odpowiedzialności za transfer.

Mindmarker dodatkowo zobowiązał się i zgadza się przekazywać nierozstrzygnięte skargi dotyczące Ochrony Prywatności do Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów, międzynarodowego oddziału American Arbitration Association (ICDR / AAA), alternatywnego dostawcy rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie otrzymasz od nas w porę potwierdzenia odebrania Twojej skargi lub jeśli nie postąpiliśmy ze zgłoszeniem Twojej skargi w sposób zadowalający, odwiedź stronę http://go.adr.org/privacyshield.html, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę. Usługi ICDR / AAA są świadczone bezpłatnie.

W niektórych okolicznościach możesz mieć możliwość wyboru wiążącego arbitrażu w panelu Ochrony Prywatności w celu rozstrzygnięcia skargi. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Privacy Shield. Aby dowiedzieć się więcej o programie Privacy Shield Framework i przejrzeć certyfikat Mindmarker, odwiedź https://www.privacyshield.gov.

Twoje prawa do ochrony danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz określone prawa do ochrony danych. Nasza organizacja dąży do podjęcia uzasadnionych kroków, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie Dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które mamy na Twój temat. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, aktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc.
Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które mamy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie stosowanym formacie.
Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, w którym Mindmarker LLC polegał na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed odpowiedzią na takie prośby.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Linki do innych stron internetowych; Aplikacje stron trzecich
Mindmarker nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe powiązane z naszą witryną lub z niej, ani za ich informacje lub treść. Pamiętaj, że kiedy korzystasz z linku, aby przejść z naszej witryny do innej witryny, niniejsza Polityka prywatności nie obowiązuje. Twoje przeglądanie i interakcja w dowolnej innej witrynie podlega jej własnym zasadom i polityce. Przed kontynuowaniem zapoznaj się z tymi zasadami i polityką. Ponadto niektóre treści lub aplikacje, w tym reklamy, w Usługach lub za ich pośrednictwem są obsługiwane przez strony trzecie, w tym reklamodawców, sieci reklamowe i serwery, dostawców treści i dostawców aplikacji. Te strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookies, samodzielnie lub w połączeniu z sygnałami nawigacyjnymi lub innymi technologiami śledzenia, w celu gromadzenia informacji o Tobie podczas korzystania z naszych Usług. Informacje, które gromadzą, mogą być powiązane z Twoimi danymi osobowymi lub mogą zbierać informacje, w tym dane osobowe, o Twoich działaniach online w czasie i na różnych stronach internetowych i innych usługach online. Mogą wykorzystywać te informacje w celu dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach (behawioralnych) lub innych ukierunkowanych treści. Nie kontrolujemy technologii śledzenia tych stron trzecich ani sposobu ich wykorzystania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących reklamy lub innych ukierunkowanych treści należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiedzialnym dostawcą.

Usługodawcy
Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby prywatne w celu usprawnienia naszej Usługi („Usługodawcy”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani wykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analityka
Możemy używać zewnętrznych dostawców usług do monitorowania i analizy korzystania z naszej usługi.

Google Analytics – Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności, odwiedź stronę internetową Warunki prywatności Google: http://www.google.com/intl/pl / polityka / prywatność /

Firebase – Firebase to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. Możesz zrezygnować z niektórych funkcji Firebase za pomocą ustawień urządzenia mobilnego, takich jak ustawienia reklam urządzenia lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi przez Google w ich Polityce prywatności: http: // www .google.com / intl / pl / policy / privacy / Zachęcamy również do zapoznania się z zasadami Google dotyczącymi ochrony danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jakie informacje gromadzi Firebase, odwiedź stronę internetową Warunki prywatności Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Polityka prywatności, a dzieci
Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia (dalej nazywane „Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje Dzieci przekazały nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych dzięki standardowym w branży procedurom fizycznym, elektronicznym i zarządczym. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych również zależy od Ciebie. Jeśli podaliśmy Ci (lub wybrałeś) hasło dostępu do niektórych części naszych Usług, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy nie udostępniać nikomu swojego hasła. Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych do naszych Usług lub za ich pośrednictwem. Wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w Usługach lub w ich ramach.

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:mailowo: support@mindmarker.com
Cookie Policy